Rozpoznanie – przewlekła białaczka limfocytowa

Badania krwi

Inne testy

Inscenizacja

Testy i procedury stosowane do diagnozowania przewlekłą białaczkę limfatyczną obejmować badania krwi mające na celu

Określić rodzaj limfocytów zaangażowanych. Test o nazwie cytometrii przepływowej lub Immunofenotypowanie pozwala określić, czy zwiększenie liczby limfocytów jest z powodu przewlekłej białaczki limfocytowej, innej choroby krwi lub reakcji organizmu do innego procesu, takich jak zakażenia.

Jeśli przewlekła białaczka limfocytowa jest obecny, cytometrii przepływowej może też pomóc analizować komórki białaczkowe w odniesieniu do cech, które pomagają przewidzieć, jak agresywne komórki są.

W niektórych przypadkach lekarz może zlecić dodatkowe badania i procedury, aby pomóc w diagnostyce, jak

Gdy diagnoza zostanie potwierdzona, lekarz określa stopień (etap) swojego przewlekłej białaczki limfocytowej. Dwa różne systemy postoju są wykorzystywane. Każdy przypisuje etap – wcześnie, pośredniego lub Advanced – wskazującą postęp człowieka przewlekłej białaczki limfocytowej. Poziomy te są wykorzystywane do określania opcji leczenia.

Ogólnie rzecz biorąc, ludzie z chorobą we wczesnym stadium nie wymagają natychmiastowego leczenia. Osoby z chorobą pośrednim stadium choroby i zaawansowanym stadium może być możliwość, aby rozpocząć leczenie od razu.