diagnoza – zaburzenia rytmu serca

Aby zdiagnozować zaburzenia rytmu serca, lekarz będzie sprawdzić swoje objawy i historię choroby i przeprowadzić badanie fizykalne. Lekarz może zapytać – czy test – warunki, które mogą powodować zaburzenia rytmu serca, takich jak choroby serca lub problemy z tarczycy. Lekarz może również przeprowadzić testy serca monitorowania specyficzne dla zaburzeń rytmu serca. Mogą one obejmować

Jeśli lekarz nie znajdzie arytmii podczas tych testów, może on próbować wyzwolić swój arytmii z innymi badaniami, które mogą obejmować

Badanie elektrofizjologiczne i mapowanie. W tym teście, lekarze wątku cienkiej, elastycznej rurki (cewniki) wyrzucenia z elektrodami pośrednictwem naczyń krwionośnych do różnych miejsc w całym swoim sercem. Raz w miejscu, elektrody mogą mapować rozprzestrzenianiu się impulsów elektrycznych przez serce twoje.

Ponadto Twój kardiolog może używać elektrody do stymulacji serca bić w tempie, które mogą wywołać – lub zatrzymać – arytmię. To pozwala lekarzowi zobaczyć lokalizację arytmii i co może być przyczyną tego.