Diagnoza – postępująca afazja pierwotna

Aby zdiagnozować pierwotną postępującą afazję, lekarz oceni objawy i testy rzędu.

badanie neurologiczne

Badania krwi

Pogorszenie trudności komunikacyjne bez znaczących zmian w myśleniu i zachowaniu przez rok lub dwa jest cechą pierwotnej postępującej afazji.

Lekarze mogą przeprowadzić badanie neurologiczne, a także ocenę mowy języka i neuropsychologicznych ocenę. Testy zmierzy mowy, rozumienia języka i umiejętności rozpoznawania i nazywania obiektów, przypominam, i innych czynników.

skany mózgu

Lekarze mogą zlecić badania krwi, aby sprawdzić na infekcje, pomiaru stężenia leków lub szukać innych schorzeń. Testy genetyczne mogą określić, czy mutacje genetyczne związane z pierwotnie postępującą afazję lub innych schorzeń neurologicznych.

MRI może pomóc zdiagnozować pierwotną postępującą afazję, wykrywać kurczy pewnych obszarach mózgu i pokazać co może mieć wpływ obszar mózgu. MRI może również wykryć udarów, guzów lub innych warunków, które wpływają na funkcjonowanie mózgu.

emisji pojedynczych fotonów tomografii komputerowej lub skany PET może pokazać przepływ krwi lub zaburzeń metabolizmu glukozy w obszarach mózgu.